Pohřeb

Pohřební obřad

Pokud si přejete poslední rozloučení se svým blízkým v některém z kostelů naší farnosti, obraťte se kdykoliv na uvedeném telefonním čísle, abychom se domluvili na společném setkání, při kterém celou záležitost s Vámi budeme řešit.

Nejprve doporučujeme kontaktovat pohřební službu, která s Vámi domluví případné datum rozloučení, které poté konzultuje s knězem.

Poslední rozloučení je možno udělat jak se mší svatou, tak také beze mše svaté. V případě rozloučení bez mše svaté je zádušní mše svatá sloužena za několik dní po pohřbu (bez ohledu na přítomnost pozůstalých). Z kostela je možno vypravit pohřeb jak do země, tak také ke kremaci.

Pokud si přejete po zpopelnění uložit urnu s ostatky zesnulého do hrobu s modlitbou a hrob nechat požehnat knězem, neváhejte se také na kněze obrátit.