Křest

Křest dítěte

V případě zájmu o pokřtění dítěte je potřeba přijít na faru a osobně se domluvit s knězem. Před křtem se rodiče účastní dvou setkání s knězem, během kterých jsou seznámeni s průběhem obřadu a s významem křtu pro člověka.

 

Křest v dospělosti

V případě zájmu o křest v dospělosti kontaktujte kněze, se kterým se domluvíte na dalším postupu. Příprava v dospělosti bývá delší, aby zájemce poznal základní prvky křesťanské víry.