Nemocní

Návštěva nemocného

Pokud máte doma nemocné osoby nebo jste sami nemocní, rád Vás kněz navštíví. Předmětem takové návštěvy může být rozhovor, společná modlitba, požehnání, ale také udělení svátostí – zpověď, eucharistie a pomazání nemocných.

Rovněž pokud jde o nemocné v nemocnici či jiných zdravotnických zařízeních, je kněz k dispozici. Kontaktujte jej na čísle v kontaktech.

V případě vážného zdravotního stavu, kdy je prognóza nejistá, kontaktujte kněze v kteroukoli hodinu, aby mohl nemocný přijmout svátosti bez prodlení.

Svátost nemocných

Svátost uděluje zvláštní milost, která nemocného mnohem důvěrněji spojuje s Kristovým utrpením, k  jeho vlastnímu prospěchu a  k  prospěchu celé církve, dává mu posilu, pokoj a odvahu a jestliže se nemocným nemohl vyzpovídat, působí také odpuštění hříchů.