Kaple Panny Marie v Horní Moravici

Jedinou sakrální stavbu v Horní Moravici představuje malá kaplička – zvonice stojící vedle silnice na Novou Ves nedaleko autobusové zastávky.
Drobná zděná stavba se sedlovou střechou a malou zvonicí v sobě ukrývá jednoduchý mobiliář. Tvoří jej prostý bílý oltář zdobený květinovými ornamenty s obrazem Panny Marie údajně z 19. století a malou sochou Ježíše Krista. Dvě dřevěné lavice, bíle omítnuté zdi, podlaha z břidlicových ploten a dřevěný strop doplňují prostý ráz kapličky. Bohužel nic bližšího nevyčteme ani ze zvonu, protože zmizel. Bližší informace o výstavbě kapličky, její dřívější funkci ani o původním zasvěcení se nepodařilo získat, nicméně kaplička byla nedávno nově vysvěcena a věřícím je přístupná v květnu na svátek Panny Marie Prostřednice všem milostí (8. 5.) kdy se zde koná pouť.