Kaple sv. Anny v Nové Vsi

Kaple sv. Anny byla vystavěna v roce 1922 v tehdy moderním novogotickém stylu. Jednolodní stavba v Nové Vsi stojí v hořejší části vesnice, poblíž jedné ze serpentinových zatáček, jež vedou k vyhlídce. Je to nepřehlédnutelná stavba, ačkoliv dnes ji už obklopují četné vzrostlé stromy. Charakteristickými prvky architektury jsou štíhlá věž nad hlavním vstupem a lomený oblouk dveří i štíhlých oken. Okénko nad portálem má podobu jednoduché rozety.
Interiér překvapí slohovou jednotou vybavení i výzdoby. Dominantou je dřevěný oltář s obrazem Vyučování Panny Marie od F. Templera z roku 1922 a dvěma menšími sochami Krista a Panny Marie. Tentýž autor namaloval obrazy křížové cesty ve zdobených dřevěných rámech. Výzdobu doplňuje několik soch světců a nesignovaný obraz se stejným námětem, jaký najdeme na oltáři. Součástí vnitřní výzdoby je také nástěnná malba, v kněžišti evokující hvězdnou oblohu, v lodi členící stěny iluzivními sloupy. Na zdi za oltářem najdeme nápis: Gemalt im Juli 1928 Emil Kunze Gr. Stohl. Protiváhou oltáře je dřevěná kruchta podepřená dvojicí zděných sloupů s dosud funkčním harmoniem firmy Peloubet Pelton & Harmonium v kapli v N. VsiCo. Ve věži se nachází zvon, starší než samotná kaple. Byl odlit v roce 1746 v Olomouci pro Novou Ves, jak svědčí nápis Gossen in Ollmytz anno 1746 vor die Gemain Neühoffmansdorf. Tento zvon, zdobený reliéfy sv. Anny, Panny Marie a sv. Jáchyma, je zřejmě jediným hmatatelným dokladem existence původní kaple v Nové Vsi.
V blízkosti kaple sv. Anny, na protější straně zatáčky, najdeme i hřbitov obehnaný kamennou ohradní zdí. Je však už zcela zpustlý, jen tři náhrobky svědčí o tom, že se tu pohřbívalo ještě před druhou světovou válkou.