Farní kostel svatého Jana Křtitele v Rudné pod Pradědem

Kostel byl ve své dnešní podobě nově postaven v roce 1812 a byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Nad hlavním oltářem se nachází obraz ochránců kostela od vídeňského malíře L. Kupelwiesera. Rekonstrukce v roce 1894 ozdobila hlavní oltář a kazatelnu novými sochami. Epištolní oltář dostal nový obraz, zobrazující zjevení Panny Marie. Při příležitosti této rekonstrukce byl kostel také nově vymalován malířem Paulem Assmannem. Původní kostel byl postaven patrně v roce 1581 jako protestantský Dům Páně. Nejstarší kostel ve Staré Rudné byl nepochybně dřevěný a mohl být osadníky postaven již ve 13. století. Většina původních nástěnných maleb se dochovala dodnes. Ve vnitřních prostorách se dochovala většina původních nástěnných maleb a unikátní břidlicová podlaha.