Mše svatá

Mše svatá

Mše svatá je vrcholem křesťanské modlitby. Její podstatou je zpřítomnění Ježíšovy nejsvětější oběti na kříži. Je to tedy Ježíšova modlitba – oběť za spásu celého světa, ke které se my v různých dobách a na různých místech připojujeme.

Každá mše svatá je sloužena jako „oběť“ s určitým úmyslem, cílem (např. za spásu duší, za společenství farnosti aj.).

Tyto úmysly ovšem mohou předkládat a žádat po knězi sami věřící – účinek sloužené mše je tedy s důvěrou kněze a všech přítomných směřován k danému účelu. Nejčastější mešní intencí bývají prosby za spásu duše zemřelých členů rodiny, ale též za uzdravení v nemoci, překonání těžké situace a podobně.

Intence (úmysly) na mše svaté se zapisují kdykoliv po mši svaté nebo po telefonické domluvě.